هشدار آقار نسبت به عواقب آزمودن قدرت نظامی تورکیه

وزیر دفاع ملی تورکیه تاکید کرد که مورد ازماییش قرار دادن قدرت نظامی ما نتایج سنگینی خواهد داشت

akar kktc1.jpg
akar kktc2.jpg

وزیر دفاع ملی تورکیه تاکید کرد که مورد ازماییش قرار دادن قدرت نظامی ما نتایج سنگینی خواهد داشت

خلوصی آقار، وزیر دفاع ملی تورکیه دیروز طی سخنانی در مراسم رونمایی بنای یادبود شهید چنگیز توپل در جمهوری تورک قبرس شمالی اظهارداشت: در هر فرصتی با زبانی مناسب اعلام کردیم که آزمودن قدرت نظامی ما نتایج سنگینی خواهد داشت.

او تصریح کرد: "هرگز چشم خود را به روی نقض حقوق تورکیه و جمهوری تورک قبرس شمالی با اقدامی تحمیلی نخواهیم بست. این عزم و تعهد ما باید به خوبی درک شود."

آقار همچنین تاکید کرد: تورکیه همیشه از حقوق و منافع قانونی خود و جمهوری تورک قبرس شمالی دفاع کرده و خواهد کرداخبار مربوطه