موارد عدم مجازات خشونت پلیس در آلمان

فاعلین این جرایم به ندرت مجازات می شوند

1244060
موارد عدم مجازات خشونت پلیس در آلمان

در آلمان سالانه  12 هزار پلیس خشونت اعمال می کنند. 

در خبر مجله کانترست و اشپیگل که در چینل تلویزیونی اول آلمان نیز منتشر شد، به گزارش پوهنتون بوخوم در ارتباط با اعمال خشونت از سوی مامورین پلیس جای داده شده است. 

در این گزارش که از سوی توبیاس سینگلشتاین مختصص جرم شناسی تهیه شده چنین آمده است، سالانه 12 هزار مامور پلیس با خشونت برخورد می کنند ولی تنها دو هزار مورد از سوی دادستانی تحت تعقیب قرار می گیرد. 

سنگلشتاین با اشاره به اینکه فاعلین این جرایم به ندرت مجازات می شوند افزود، تنها دو درصد از حوادث در دادگاه مورد محاکمه  قرار می گیرد و تنها برای یک درصد مجازات صادر می گردد. 

وی تاکید کرد دلیل این امر سارنوال هایی هستند که نمی خواهند روابط با پلیس متضرر شود. 


برچسب ها: #پلیس , #خشونت , #آلمان

اخبار مربوطه