عملیات صلح قبرس

این عملیات از سوی جمهوری ترکیه براه انداخته شده است

عملیات صلح قبرس

در دوران حاکمیت انگلیس ها در قبرس دو جمعیت و دو دین موجود بود.  در سال 1931 میلادی قبرس سعی کرد تا استقلال خود را از انگلستان بگیرد.  پس از آن روم های قبرس کوشید تا قبرس را با یونان یکجا سازند.  در سال 1974 میلادی ترکیه با استفاده از حق کشور گرنتی کننده که به اساس موافقتنامه های بین المللی برایش داده شده بود در این جزیره عملیات صلح را براه انداخت.  در نتیجه این عملیات اردوی ترکیه توانست تقریباً نصفی از این جزیره را نجات دهد.  بدین ترتیب صلح در منطقه تامین شد.  ترکیه به حمایت خود از ترک های قبرس که در نتیجه این عملیات امنیت شان تامین شده است ادامه خواهد داد. 


برچسب ها: صلح , عملیات , قبرس

اخبار مربوطه