انتقاد مادورو از گزارش سازمان ملل

مادورواظهار داشت که اینگونه مداخلات، تاثیر و ضرری بر روی وینزیویلا نخواهد داشت

انتقاد مادورو از گزارش سازمان ملل

نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزیویلا، ابراز داشت که گزارش تهیه شده از سوی مایکل باچلت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مملو از دروغ میباشد.

مادورو طی نشست مطبوعاتی که پس از دیدار با "سری سری راوی شانکار" رهبر روحانی و سفیر صلح هند درکاراکاس پایتخت اینکشور ترتیب داد، گزارش باچلت را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

مادورو گفت: "گزارش مذکور مملو از دروغ، تحریفها و اطلاعات نادرست میباشد."

نیکولاس مادورو، این گزارش را که قبل از انجام مذاکرات دور جدید با مخالفان منتشر گردید، به عنوان "مداخله نیروهای امپریالیست" تعبیر کرد.

وی اظهار داشت که در مذاکرات با حسن نیت رفتار کرده و اینگونه مداخلات، تاثیر و ضرری بر روی وینزیویلا نخواهد داشت.اخبار مربوطه