محکمه عالی فدرال آمریکا رفتار ترامپ را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد

محکمه عالی فدرآل نیویورک در مورد دعوی اقامه شده از سوی 7 کاربر شبکه های اجتماعی که از سوی ترامپ در توییتر بلاک شده بود، تصمیم گیری کرد

محکمه عالی فدرال آمریکا رفتار ترامپ را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد

محکمه عالی فدرآل نیویورک در مورد دعوی اقامه شده از سوی 7 کاربر شبکه های اجتماعی که از سوی ترامپ در توییتر بلاک شده بود، تصمیم گیری کرد

محکمه عالی فدرال ایالات متحد آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد : بلاک کردن برخی از کاربرانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام ها و یا نوشته های آنها را نپسندیده و یا با آنها مخالف است، نقض آزادی بیان و قانون اساسی است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیرهغم انتقادات در مورد بلاک کردن برخی از کاربران مخالف خود در شبکه های اجتماعی ، این تصمیم را در محکمه عالی مطرح ساخته بود.

محکمه عالی فدرآل نیویورک در مورد دعوی اقامه شده از سوی 7 کاربر شبکه های اجتماعی که از سوی ترامپ در توییتر بلاک شده بود، تصمیم گیری کرد.

بر اساس حکم محکمه مذکور، رفتار یک مامور دولتی که از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی به توده های مردمی استفاده میکند، برای بلاک کردن پیام ها و یا نوشته های مخالف خود نقض آزادی بیان و قانون اساسی است.اخبار مربوطه