کشف تابلت باستانی 400 ساله در چین

یک تابلت باستانی 400 ساله متعلق به دوره امپراتوری "مینگ" در چین کشف شد

کشف تابلت باستانی 400 ساله در چین

یک تابلت باستانی 400 ساله متعلق به دوره امپراتوری "مینگ" در چین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری شینهوای چین یک تابلت باستانی 400 ساله متعلق به دوره امپراتوری "مینگ" در نزدیکی "پاگودای پولی" واقع در اولوسوالی "لینچینگ" ولایت هوبئی کشف شده است.

در متن این تابلت که تعداد حروف و کرکتر آن 758 عدد است، در آن پیشنهاد کمک با برنج به نیازمندان نوشته شده است. این تابلت مکعبی دارای 277 سانتی‌متر طول، 90 سانتی‌متر عرض و 30 سانتی‌متر ضخامت بوده است.

سوو لیشیا، مدیر اداره میراث فرهنگی اولوسوالی " لینچینگ " اظهار داشت: این تابلت در عملیات کاوش‌ و حفاری در پاگودا اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما میگذارد.اخبار مربوطه