بیانیه مشترک چهارکشور درمورد سیاست های منطقه ای ایران

آمریکا، انگلستان، عربستان سعودی وامارات متحده، ایران رابه "برهم زدن" ثبات درمنطقه متهم کردند

بیانیه مشترک چهارکشور درمورد سیاست های منطقه ای ایران

آمریکا، انگلستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی بیانیه‌ای مشترک ایران را به "برهم زدن" ثبات منطقه متهم کرده و حوثی های یمن را به توقف حملات به عربستان سعودی فراخواندند.

در این بیانیه با اشاره به حملات 12 می و 13 جون به نفتکش ها آمده است: این حمله ها برای مسیرهای بحری درآبهای بین المللی ایجاد خطرمیکند. ایران را به توقف اقدامات مخاطره آمیز برای ثبات منطقه و جستجوی راهکارهای مناسب دیپلماتیکی برای کاهش تنش درمنطقه فرا میخوانیم.

چهار کشور مذکور ضمن ابراز نگرانی از حملات حوثی ها به عربستان سعودی با استفاده ازراکتها و طیارات بدون سرنشین ایرانی، حمله به میدان هوایی "ابها" در منطقه عسیره اینکشور را محکوم کردند.

اینکشورها همچنین از حوثی های "تحت حمایت ایران" خواستار توقف فوری این حملات شدند.

در این بیانیه ضمن حمایت از روند صلح یمن، بر اهمیت مشارکت سازنده کمیته هماهنگی مشترک تنظیم مجدد در راستای تسریع اجرای موافقتنامه حدیده تاکید شد.

بر این اساس از نیروهای حوثی خواسته شده است که فورا بنادر راس عیسی و سلیف را ترک کنند.

در بیانیه مذکور همچنین تاکید شده است که اجرای موافقتنامه استاکهلم به آغاز روند سازش سیاسی در جهت پایان درگیری های یمن کمک خواهد کرد.اخبار مربوطه