ادامه خشونت بر علیه روزنامه نگاران زن در افغانستان

یک فعال حقوق زنان وخبرنگاراهل افغانستان در گفتگوی اختصاصی با "آناتولی" در کابل به مشکلات همکارانش در این کشور پرداخت

1222702
ادامه خشونت بر علیه روزنامه نگاران زن در افغانستان

سلما خروتی، فعال حقوق زنان وخبرنگارافغانی درگفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگارآناتولی درکابل به مشکلات همکارانش دراین کشورپرداخت.

وی افزود: خودبنده همواره تهدید به مرگ شده ام. به همین دلیل مجبورشدم شغلم را رها کنم.

او در ادامه مصاحبه همچنین تصریح کرد:

"قتل "مینه منگل"، مجری جوان برنامه‌های تلویزیونی درافغانستان دیگرخبرنگاران زن دراین کشوررا تحت تاثیرشدید قرارداده است. اوماه گذشته درکابل درحمله مسلحانه افراد ناشناس جان باخت.

به دلیل افزایش تهدیدها برای مدت کوتاه افغانستان را تورک کردم اما پس ازبازگشت این تهدیدها دوباره شروع شد. بارها با تهدید به مرگ روبه رو شدم و افراد مسلح مرا تعقیب کردند. دیگر نمیتوانم از خانه بیرون شوم. در افغانستان امنیت جانی ندارم."

سلما خروتی در پاسخ به این سوال که علل این تهدیدها چیست؟ گفت:

"بخاطراینکه ازحقوق زنان درافغانستان دفاع میکنم. هنوزافراد بسیاروجود دارند که میخواهند زنان افغانستان مثل برده زندگی کنند.

درروزهای اخیردرافغانستان حمله وفشاربه فعالان حقوق زنان وخبرنگاران زن افزایش یافته است. این وضعیت زنان افغانستان را نگران میکند.

براساس گزارش سال 2018 مرکزحمایت اززنان خبرنگاردرافغانستان شمارزنان خبرنگار دراین کشور به دلیل ناامنی، تهدید وفشارها توسط خانواده‌ها کاهش یافته است.

بنا به این گزارش بیشترخبرنگاران زن درولایت‌‌های کابل، مزارشریف وهرات کارمیکنند. امادر ولایت‌های شامل نورستان، کنر، پکتیکا، زابل وارزگان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارند.

در سراسر افغانستان نیز تعداد خبرنگار و کارمند زن در تلویزیون و رسانه‌ها 1696 نفر است. طی 7 سال اخیردرافغانستان تعداد زیادی از زنان پولیس، سیاستمدار، معلم، دانشجو وخبرنگار مورد حمله قرار گرفت یا ترور شدند.اخبار مربوطه