واکنش شدید تورکیه به حکومت جامعه یونانی نشین قبرس

بیانات سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه

واکنش شدید تورکیه به حکومت جامعه یونانی نشین قبرس

حامی آقسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه تورکیه با انتشار بیانیه‌ای به اخبارمنتشرشده درزمینه صدور حکم بازداشت کارکنان کشتی حفاری فاتح ومقامات شرکت‌هایی که با شرکت سهامی نفت تورکیه (TPAO) همکاری دارند، از سوی بخش یونانی نشین قبرس واکنش نشان داد.

آقسوی دراین بیانیه اعلام کرد: اگراین اخبارصحت داشته باشد، در واقع بخش یونانی نشین قبرس با این اقدام گستاخانه تورکهای قبرسی را نادیده گرفته و حقوق آنها را غصب کرده است. این حکم از سوی انقره فاقد هرگونه مشروعیتی است. بدون شک جواب این اقدام گستاخانه داده خواهد شد

درادامه این بیانیه چنین گفته شد: این حکم به ظاهر ملی نقض آشکار قوانین بین المللی است، از این رو تورکیه نیز روند قانونی لازم را به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تلاش های بیهوده بخش یونانی نشیم قبرس برای متوقف ساختن فعالیت‌هایمان در شرق مدیترانه نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تورکیه قاطعانه برای حفظ حقوق مشروع خود و تورکهای قبرس به فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی ادامه خواهد داد

در این میان عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه از حساب توییتر خود چنین نوشت: هرگز به غصب حقوق مردم تورک قبرس شمالی به بخش یونانی تبار قبرس اجازه نخواهیم داد. تلاشهای به نادیده گرفتن حقوق مردم قبرس شمالی و یا غصب حقوق آنان سیاستی بیهوده و احمقانه استاخبار مربوطه