واکنش انقره به تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا درباره تورکیه

وزارت امور خارجه تورکیه تصویب طرح "ابراز نگرانی در خصوص ائتلاف آمریکا-تورکیه" در مجلس نمایندگان ایالت متحده را در تضاد با دوستی و اتحاد دیرینه دو کشور دانست.

واکنش انقره به تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا درباره تورکیه

وزارت امور خارجه تورکیه تصویب طرح "ابراز نگرانی در خصوص ائتلاف آمریکا-تورکیه" در مجلس نمایندگان ایالت متحده را در تضاد با دوستی و اتحاد دیرینه دو کشور دانست.

وزارت امور خارجه تورکیه با انتشار بیانیه ای در واکنش به تصویب طرح "ابراز نگرانی در خصوص ائتلاف آمریکا-تورکیه" توسط مجلس نمایندگان ایالت متحده، اعلام کرد: تصویب این طرح با دوستی و اتحاد دیرینه دو کشور منافات دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتهامات بی اساسی که در این طرح بر سیاست های خارجی و دستگاه قضایی تورکیه وارد شده است به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

تورکیه همیشه تاکید داشته است که در زمینه اختلاف نظرها با کشورهای متحد باید با احترام به حق حاکمیت مذاکره کرد. اتخاذ تصمیم هایی چون تحریم که به اعتماد و اتحاد متقابل آسیب وارد می کند قابل قبول نیست.



اخبار مربوطه