پیام توییتری فخرالدین آلتون پیرامون حمله به مساجد در آلمان

فخرالدین آلتون رئیس دفترروابط عمومی ریاست جمهوری تورکیه ازحساب توییترخود پیرامون حملات ترتیب یافته درآخر هفته به دومسجد درآلمان پیامی انتشار داد

پیام توییتری فخرالدین آلتون پیرامون حمله به مساجد در آلمان

فخرالدین آلتون رئیس دفترروابط عمومی ریاست جمهوری تورکیه ازحساب توییترخود پیرامون حملات ترتیب یافته درآخر هفته به دومسجد درآلمان پیامی انتشار داد

وی در این پیام ضمن اشاره به اینکه حملات ترتیب یافته به مساجد در شهرهای برمن و کاسل در آلمان نمونه دیگری از خصومت روز افزون با دین مقدس اسلام درجهان است اعلام کرد: درصورت عدم مبارزه همگانی با اسلام هراسی ، صلح جهانی همچنان دربا تهدیدات جدی مواجه خواهد بود.

آلتون پیام خودرا چنین ادامه داد: جهان غرب با شکل جدیدی از نژادپرستی روبروست. تاثیرات این نژاد پرستی درقدم اول باعث تهدیدات ارزشهای دموکراتیک، شعور محیط ملی وانسانی همراه با مفکوره صلح جهانی گردیده، به آینده مشترکمان آسیب جدی میرساند. بیائید دست در دست هم با هر نوع نژاد پرستی مبارزه نماییم.اخبار مربوطه