قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور جدید قزاقستان اعلام شد

جومرت توکایف با کسب 70.76 فیصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان شد

1215728
قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور جدید قزاقستان اعلام شد

کنستانتین پترومعاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرد: براساس نتیاج اولیه، قاسم جومرت توکایف کاندید حزب حاکم با کسب 70.76فیصد آراپیروزانتخابات ریاست جمهوری اینکشورشد.

وی افزود: ژمبیل احمدوف، رئیس حزب کمونیست 1.82، دانیا اسپایوا، رئیس حزب دموکراتیک قزاقستان (راه سفید) 5.2، امیرجان کاسانوف رئیس حزب سرنوشت مردم 16.2، تالئوتای رحیم بیکوف رئیس حزب دموکراتیک خلق میهنی 3.2، امانگلدی تاسپیخوف رئیس انجمن اتحادیه ها 2.07 و سعدی‌بیک توگل 0.92 فیصد آرا را به دست آوردند.

زائورش بایمولدانیا، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان نیز اظهار داشت که 16 مورد نقض قانون در انتخابات رخ داده است.

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان 77.4 فیصد اعلام شد.اخبار مربوطه