وضع تعرفه گمرکی 5 فیصدی بر کالاهای وارداتی از مکسیکا به آمریکا

آمریکا برای جلوگیری ازورودغیرقانونی اتباع کشورهای آمریکای لاتین به ایالات متحده باعبوراز مکسیکا بر کالاهای وارداتی از این کشورتعرفه گمرکی 5 فیصدی وضع کرد

1212161
وضع تعرفه گمرکی 5 فیصدی بر کالاهای وارداتی از مکسیکا به آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورآمریکا باانتشار مطلبی درحساب کاربری خود درتوئیتر اعلام کرد که برای جلوگیری ازورود غیرقانونی اتباع کشورهای آمریکای لاتین به ایالات متحده با عبورازمکسیکا، تصمیم به وضع تعرفه گمرکی 5 فیصدی بر تمام کالاهای وارداتی از این کشور گرفته است.

وی تصریح کرد: آمریکا از روز 10 جون بر تمام کالا‌های وارداتی از مکسیکا 5 فیصد تعرفه گمرکی اعمال خواهد کرد و این امر تا پایان موج مهاجرت غیرقانونی از مکسیکا به کشورمان ادامه خواهد یافت. این تعرفه گمرکی تا حل مسئله مهاجرت غیرقانونی به تدریجی افزایش خواهد یافت و پس از حل آن نیز لغو خواهد شد.

ترامپ همچنین دربیانیه ای، ضمن تشریح دلایل اتخاذاین تصمیم، مکسیکا را به عدم تلاش برای جلوگیری ازمهاجرت غیرقانونی اتباع کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا متهم کرد

وی در بیانیه مذکور اظهار داشت که این تعرفه گمرکی ماهانه 5 فیصد افزایش خواهد یافت و این افزایش تا سطح 25 فیصد تا روز اول اکتوبر ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه