تاکید دولت یونان بر لزوم مذاکره با تورکیه

وزیر دفاع یونان بر لزوم ادامه گفتگوهای هیئت‌های سیاسی این کشور با تورکیه تاکید کرد

1207546
تاکید دولت یونان بر لزوم مذاکره با تورکیه

اوانجلیس آپوستولاکیس، وزیر دفاع یونان درباره دیدارهای هیئت‌های این کشور با تورکیه در آتن گفت: ما مجراهای گفتگو میان دو طرف را باز گذاشته و برای رسیدن به بهترین نتایج تلاش می‌کنیم.   

وی که این سخنان را هنگام بازدید از شرکتهای کشتی‌سازی نیروی بحری یونان بیان داشت و افزود:

"مذاکرات در مورد اقدامات اعتمادساز میان دو طرف در فضایی خوب همچنان ادامه دارد.

با اجرای این اقدامات (اعتمادسازی)، قادر خواهیم بود تا تنش ها در اژه را کاهش دهیم.

باید نگرانی درزمینه یی ایجاد حوادث خارج از کنترل را رفع کنیم. این آخرین دیدار دوجانبه نبوده و در صورت لزوم هیئات یونانی به تورکیه سفر کرده و گفتگوها را ادامه خواهیم داد".اخبار مربوطه