جهان نمیتواند وضعیت ناگوار کنونی را برای مدت زیادی تحمل کند

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه مصرف بی اندازه درغرب باعث گرسنگی اطفال و کودکان در آسیا و آفریقا اظهارداشت: جهان نمیتواند این وضعیت ناگوار را برای مدت زیادی تحمل کند

جهان نمیتواند وضعیت ناگوار کنونی را برای مدت زیادی تحمل کند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با اشاره به مصرف بی اندازه در ایالات متحده آمریکا و اروپا و از سوی دیگر گرسنگی کودکان در آسیا و آفریقا اظهارداشت: جهان نمیتواند این وضعیت ناگوار را برای مدت زیادی تحمل کند.

اردوغان درجریان سخنرانی  خویش در 12 مین اجلاس کاری اتاق تجارت انقره اظهار داشت:

"حتی در زمان  طوفان سخت اقتصاد جهانی، ما توانسته بودیم ایستادگی کنیم. با وجود تمام حملات اقتصادی که امروز با آنها مواجه هستیم، ما به پیشروی به سمت اهدافمان ادامه خواهیم داد." 

وی با بیان اینکه از طریق رشد تولید و برنامه های اقتصادی اشتغال گرا خواهیم کوشید تا به یکی از10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شویم، افزود: "ما این تلاش را در تمام جوانب زندگی خود انجام خواهیم داد."

اردوغان تاکید کرد که بی عدالتی بزرگترین مشکل در حیات کاری انسانها است.

وی افزود: "وقتی ما میگوئیم که جهان بزرگتر از پنج است، این بمعنی اینست که ما علاوه بر نگرانی های امنیتی  به فکتور بی عدالتی ها نیز توجه می کنیم. در جهان کنونی در حالیکه مصرف در ایالات متحده آمریکا و اروپا، به سطوحی باور نکردنی رسیده است دیده میشود که در آسیا و آفریقا، اطفال وکودکان از گرسنگی میمیرند. جهان نمیتواند چنین اوضاع ناگواری را برای مدت طولانی تحمل کند."اخبار مربوطه