رای پارلمان انگلیس آخرین شانس برگزیت خواهد بود

نخست وزیر انگلستان با تاکید براعمال تغییراتی در طرح دولت برای خروج از اتحادیه اروپا، رای پارلمان به آن را آخرین شانس کشورش دانست

رای پارلمان انگلیس آخرین شانس برگزیت خواهد بود

تیریزا می نخست وزیرانگلستان تغییراتی رادرقانون برگزیت به پارلمان این کشورارائه کرده که براساس آن پارلمان میتواند در شرایط خاصی راجع به برگزاری دومین همه‌پرسی برگزیت تصمیم‌گیری کند.

وی این پیشنهاد را "آخرین شانس" برای تصویب برگزیت عنوان کرده و گفت:

طرح جدید دولت به نگرانی‌های مخالفان درباره حقوق کارگران، توافقات تجاری، اتحادیه گمرکی اروپا و مسائل زیست‌محیطی پاسخ‌ میدهد. پارلمان بریتانیا همچنین میتواند در مورد دومین همه ‌پرسی برگزیت رأی‌گیری کند

من معتقد نیستم نباید رفراندم جدیدی برگزار کنیم. بلکه بهتر است نتایج رفراندوم اولی را اجرایی کرد؛ اما گرایش نمایندگان به برگزاری مجدد همه پرسی برگزیت را حس و به همین دلیل، برگزاری مجدد همه‌پرسی در طرح جدید دولت را مورد توجه قرار خواهم داد.

نمایندگانی هم که میخواهند رفراندوم دومی برگزار شود باید به لایحه جدید خود رأی بدهند. اجرایی کردن نتایج همه پرسی نخست ضروری است. باید به فکر یک راه حل باشیم و این آخرین شانس ماست". 

رای‌گیری دوباره نمایندگان مجلس بر سر طرح دولت درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا دراوایل ماه جون برگزار خواهد شد.

  • روند برگزیت

گفتنی است مردم بریتانیادر تاریخ 23 جون2016 طی یک رفراندوم با 52  فیصد آرا به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت داده بودند

قبل از این قرار بود در 29 مارچ 2019 بریتانیا به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود اما پارلمان این کشور لایحه تعویق خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا 30جون را تصویب کرد

پارلمان بریتانیا نیز توافق برگزیت با اتحادیه اروپا را سه بار رد کرده بود. مجلس انگلستان همچنین لایحه‌ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت مجبور است برای دوری از برگزیت بدون توافق، از اتحادیه اروپا درخواست مهلت کند.اخبار مربوطه