سنتکام اظهارات یک جنرال ائتلاف ضد داعش درباره ایران را تکذیب کرد

قوماندانی مرکزی آمریکا (سنتکام) اظهارات معاون قوماندان ائتلاف بین‌المللی ضد داعش مبنی بر عدم افزایش تهدیدات ناشی از نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه و عراق را تکذیب کرد

سنتکام اظهارات یک جنرال ائتلاف ضد داعش درباره ایران را تکذیب کرد

 قوماندانی مرکزی آمریکا (سنتکام) اظهارات جنرال کریس گیکا، معاون قوماندان ائتلاف بین‌المللی ضد داعش مبنی بر عدم افزایش تهدیدات ناشی از نیروهای تحت حمایت ایران علیه سربازان آمریکا در سوریه و عراق را تکذیب کرد.

بیل اوربان، سخنگوی سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: اظهارات معاون قوماندان ائتلاف ضد داعش با اطلاعات دریافت شده توسط آمریکا و متحدان آن درباره افزایش تهدیدات ناشی از نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه در تناقض است.

وی همچنین افزود: ستاد قوماندانی مرکزی آمریکا با هماهنگی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تدابیر امنیتی سربازان مستقردرعراق وسوریه را افزایش داد. درنتیجه با توجه به اطلاعات بدست آمده ازمنابع معتبر تهدیدات احتمالی علیه نیروهای آمریکایی در عراق را از نزدیک پیگیری میکنیم.

لازم به ذکراست کریس گیکا، جنرال انگلیسی روزگذشته ازطریق کنفرانس ویدئویی به سوالات خبرنگاران درمقروزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پاسخ داده وگفت: تغییری دروضعیت شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران مشاهده نکرده‌ایم. افزایش تحدیدات ناشی از نیروهای تحت حمایت ایران درسوریه و عراق مطرح نیست.اخبار مربوطه