گفت‌وگوی تیلفونی وزرای دفاع تورکیه و روسیه درباره تحولات ایدیلب

وزرای دفاع تورکیه و روسیه در خصوص تحولات اخیر ایدیلب سوریه و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تنش در منطقه به صورت تیلفونی گفت‌وگو کردند.

گفت‌وگوی تیلفونی  وزرای دفاع تورکیه و روسیه درباره تحولات ایدیلب

وزرای دفاع تورکیه و روسیه در خصوص تحولات اخیر ایدیلب سوریه و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تنش در منطقه به صورت تیلفونی  گفت‌وگو کردند.

خلوصی آقار، وزیر دفاع تورکیه و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در مورد تحولات اخیر ایدیلب سوریه و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تنش در منطقه به صورت تیلفونی  گفتگو کردند

بر این اساس، موضوعات مذکور و مسائل امنیت منطقه ای در قالب توافق سوچی مورد بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه