ترامپ ایران را تهدید کرد

اگر ایران گامی بر علیه آمریکا بردارد جبران آن به اینکشور بسیار سنگین خواهد بود

ترامپ ایران را تهدید کرد

اگر ایران گامی بر علیه آمریکا بردارد جبران آن به اینکشور بسیار سنگین خواهد بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا در میزبانی از ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در کاخ سفید پیرامون بحران حاصله در روابط آمریکا و ایران سخنانی بیان کرد.

ترامپ گفت: اگر ایران گامی برعلیه آمریکا بردارد جبران آن به اینکشور بسیار سنگین خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در طول زمان معلوم خواهد شد که تنش فزاینده بین دو کشور به چه مرحله ایی خواهد رسید اعلام کرد: با گذشت زمان خواهیم دید که کارمان با ایران به کجا خواهد کشید. اگر دست به کاری برعلیه آمریکا بزنند این عاقبت خیلی بدی برای آنها در پی خواهد داشت. جبران اقدام بر علیه آمریکا برای آنها خیلی سنگین خواهد بود.اخبار مربوطه