علت حضور طیاره های جنگی اردوی آمریکا در خلیج فارس

سخنگوی سنتکام اعلام کرد که طیاره های جنگی اف-15 و اف-35 اردوی آمریکا برای دفاع از نیروها و منافع اینکشوردرخلیج فارس اعزام شدن

علت حضور طیاره های جنگی اردوی آمریکا در خلیج فارس

سخنگوی سنتکام اعلام کردکه طیاره های جنگی اف-15واف-35 اردوی آمریکا برای دفاع ازنیروهاومنافع اینکشوردرخلیج فارس اعزام شدند

بیل اوربان سخنگوی ستاد قوماندانی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد : طیاره های جنگی اف-15 و اف-35 به خاطر دفاع از نیروها و منافع کشورمان به خلیج فارساعزام شدند.

گفتنی است با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران تنش بین دو کشور در روزهای اخیر افزایش یافته است. آمریکا هفته قبل "جهت مقابله با ایران" کشتی طیاره بردار جنگی "یواس‌اس آبراهام لینکلن" را همراه با چهار فروند طیاره جنگی بی-52 به منطقه اعزام کرد.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرده که یک کشتی طیاره بردار دیگر به نام "یواس‌اس آرلینگتون"و همچنین سیستم دفاع هوایی راکتی پاتریوت به خاورمیانه اعزام می‌کند و تحرکات نظام ایران، اردوی و حامیانش را از نزدیک تحت نظر دارد.اخبار مربوطه