گفتگوی تیلفونی اردوغان وپوتین درزمینه تلاشهادرجهت تخریب روابط تورکیه و روسیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه باولادمیرپوتین رئیس جمهورروسیه، اعلام داشت که نیروهای رژیم درمنطقه ایدیلب سوریه، سعی دارند همکاری میان تورکیه و روسیه را تخریب کنند

گفتگوی تیلفونی اردوغان وپوتین درزمینه تلاشهادرجهت تخریب روابط تورکیه و روسیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، اعلام داشت که نیروهای رژیم در منطقه ایدیلب سوریه، سعی دارند همکاری میان تورکیه و روسیه را تخریب کنند.

اردوغان و پوتین در ساعات عصر دیروز گفتگوی تیلفونی انجام دادند.

فخرالدین آلتون رئیس بخش ارتباطات ریاست جمهوری، جزئیات مربوط با دیدار اردوغان و پوتین را از حساب تویتتر خویش منتشر نمود.

در این دیدار به غیر از روابط دو جانبه، تحولات اخیر در منطقه ایدیلب سوریه مورد بررسی قرارگرفته و اردوغان ابراز داشت، نقض آتش بس موجود در منطقه کاهش درگیری از سوی رژیم طی دو هفته اخیر، به بعدی نگران کننده رسیده است و با مورد هدف قرار دادن غیرنظامیان و تخریب مکاتب و شفاخانه ها نمیتوان به فعالیتهای مبارزه با ترور، ادامه داد.

رجب طیب اردوغان با اشاره به اینکه هدف رژیم، تخریب روابط تورکیه و روسیه در ایدیلب میباشد و سعی دارد به هدفهای مذاکرات آستانه ضرر وارد کند، اعلام داشت که افزایش تنش در ایدیلب، ریسک تخریب روند سیاسی و تاسیس کمیته قانون اساسی را به همراه خواهد داشت.

در این دیدار که هر دو رهبر وابستگی به توافقنامه سوچی را تایید کردند، اردوغان اعلام داشت که تاکنون در اجرای توافقنامه سوچی، بسیار موفق بوده اند و حملاتی که در این راستا وارد میشود، اهداف مشترک را متضرر میکند.

در پایان اردوغان رئیس جمهور تورکیه با اشاره به بحران حکومتی در بوسنیا هرزگوینا، ابراز داشت که معتقدم افزایش همکاری میانسازمانهای بین المللی در منطقه، از لزومات برقراری صلح و ثبات میباشد.اخبار مربوطه