بن سلمان و شی جی پینگ مکالمه تیلفونی انجام دادند

پادشاه عربستان سعودی با رئیس دولت چین در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند

1198120
بن سلمان و شی جی پینگ مکالمه تیلفونی انجام دادند

 

پادشاه عربستان سعودی با رئیس دولت چین در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با شی جی پینگ رئیس دولت چین در زمینه یی مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگوی تیلفونی انجام دادند. 

به گزارش SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، سلمان و شی درگفتگوی تیلفونی شان به ارزیابی وضعیت منطقه یی پرداخته و آخرین تحولات بین المللی را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس دولت چین، به اهمیت همکاری در موضوعات بین المللی و مسائل مشترک منطقه ای تاکید کرداخبار مربوطه