سیاست ترکیه در قبال مسئله سودان

ترکیه میگوید که در کنار مردم سودان خواهد بود

سیاست ترکیه در قبال مسئله سودان

وزارت امور خارجه ترکیه در پی بدست گیری زمام امور کشور در سودان از سوی ارتش اینکشور بیانیه کتبی انتشار داده و اعلام کرد ترکیه چنان گذشته امروز و در آینده نیز برای تامین ثبات، امنیت و آرامش در سودان به جای گیری در کنار مردم سودان و حمایت از این کشور ادامه خواهد داد.  

در این بیانیه آمده است : حوادث واقع در سودان را که بعنوان یک کشور افریقایی ترکیه با آن دارای روابط همه جانبه و پرشمول و مناسبات ریشه دار دوستانه و برادرانه می باشد، از نزدیک دنبال می نمائیم.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه ترکیه انتظار دارد تا تدابیر فوری برای تامین امنیت و آرامش مردم سودان و رفع مشکلات اقتصادی در اینکشور اتخاذ گردد چنین گفته می شود : امیدواریم که این روند در چهارچوب اصل تفاهم ملی و دموکراسی متکی بر اصول قانون اساسی به گونه ایی که بتواند پاسخگوی انتظارات مردم سودان گردد و بشکلی صلح جویانه به پیش برده شود. حراست از امنیت و ثبات در سودان از نظر ثبات منطقه لازم و ضروری است. ترکیه چنان گذشته ، امروز و در آینده نیز به پشتیبانی از مردم بردار سودان در راه تامین ثبات و استقرار در این کشور ادامه خواهد داد.

عوض بن عوف وزیر دفاع سودان اعلام کرد که زمام امور در کشور را بدست گرفته و دوره انتقالی دو ساله در کشور آغاز شده است.


برچسب ها: ترکیه , سودان

اخبار مربوطه