سیاست اتحادیه اروپا در قبال مسئله سودان

این اتحادیه خواستار تشکیل حکومت مردمی شد

سیاست اتحادیه اروپا در قبال مسئله سودان

اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه شورای موقت نظامی در سودان نخواهد توانست به خواسته های مردم سودان جامه عمل بپوشاند خواستار واگذاری اداره کشور به مردم سودان گردید. 

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ناتوانی شورای نظامی در سودان برای تحقق خواسته‌های مردم، خواستار واگذاری قدرت به حکومت مردمی شد.

وی در این بیانیه اظهار داشته است: "همانطور که رئیس شورای اتحادیه آفریقا امروز بر آن تاکید کرده، شورای نظامی اصول اتحادیه آفریقا را نقض کرده و توان تحقق خواسته‌های مردم را ندارد".

موگرینی با تاکید بر اینکه تنها یک روند سیاسی «مطمئن» و «جامع» خواهد توانست انتظارات مردم را برآورده کند تصریح کرده است: "این موضوع نیز تنها با واگذاری قدرت به حکومت مردمی تحقق خواهد یافت".

عوض بن عوف، وزیر دفاع سودان امروز اعلام کرد که ارتش امور کشور را در دست گرفته و روند گذار 2 ساله آغاز شده است.اخبار مربوطه