اندونزیا با فلاکت سیل مبارزه می کند

در ایالت جاوای غربی اندونزیا 24 هزار و 813 تن تحت تاثیر سیل قرار گرفتند

اندونزیا با فلاکت سیل مبارزه می کند

در ایالت جاوای غربی اندونزیا 24 هزار و 813 تن تحت تاثیر سیل قرار گرفتند

پوروو نوگروهو سخنگوی آژانس ملی مدیریت آفات طبیعی این کشور اعلام داشت، حدود 700 تن از شهر باندونگ و حوالی آن به منطقه امن انتقال داده شده اند.

وی با اشاره براینکه، در سطح منطقه فلاکت زده 24 هزار و 813 تن تحت تاثیر سیل قرار گرفته است، اظهار داشت، حدود 8 هزار و 271  خانه نیز خسارت دیده است.

نوگروهو گفت، در منطقه تا 22 اپریل وضعیت اضطراری اعلام شده و فعالیتهای کمک رسانی به سیل زدگان ادامه دارد.

ماه گذشته در نتیجه جاری شدن سیل در ایالت پاپوا بیش از 100 تن جان خود را از دست داده بودند.اخبار مربوطه