سرنوشت قزاقستان به سیاستمدار با تجربه توکایف سپرده شد

در مراسم ادای سوگند عسکر مامین، نخست وزیر، وزرا و سفرای کشورهای خارجی نیز حضور داشتند

1167927
سرنوشت قزاقستان به سیاستمدار با تجربه توکایف سپرده شد

 

قاسم جومرت توکایف رئیس مجلس سنای قزاقستان با ادای سوگند درپارلمان این کشورصفت ریس جمهور، ریاست جمهوری را رسما از نورسلطان نظربایف تسلیم شد.

در مراسم ادای سوگند عسکر مامین، نخست وزیر، وزرا و سفرای کشورهای خارجی نیز حضور داشتند.

توکایف طی سخنانی پس از ادای سوگند تاکید کرد که حقوق و آزادی شهروندان را در چارچوب قانون اساسی این کشور تامین خواهد کرد.

توکایف به زبانهای روسی، انگلیسی، چینی و فرانسوی تسلط کامل دارد

وی پیشنهاد کرد که نام پایتخت این کشور و تمام شاهراه های اصلی شهر بزرگ قزاقستان نظربایف شود. همچنین در پایتخت مجسمه نظربایف نصب وسمت "سناتور افتخاری" نیز به وی اعطا گردد

گفتنی است نورسلطان نظربایف روز گذشته طی یک سخنرانی خطاب به مردم قزاقستان که از شبکه‌های دولتی این کشور پخش شد از مقام خود استعفا کرد.

وی همچنین اظهار داشت که اختیارات وی تا اتمام دوره قانونی ریاست‌جمهوری (سال 2020 میلادی) به قاسم جومرت توکایف، رئیس مجلس سنای قزاقستان تفویض خواهد شد.

نظربایف در این خطابه تلویزیونی ضمن اعلام اینکه توکایف به صفت رئیس جمهور جدید در مجلس سوگند یاد خواهد کرد، فرمان استعفای خود را امضا نمود.

نورسلطان نظربایف در سال 1991 با کسب 98.7 فیصد آرا به صفت رئیس جمهور قزاقستان انتخاب شده بو و که از آن زمان تاکنون به مدت 30 سال اداره کشورش در دست او قرا داشت.اخبار مربوطه