اتریش اطفال و نوجوانان مسلمان را به بازدید اجباری از اردوگاه‌های مرگ می‌فرستند

دولت اتریش درچارچوب مقابله با یهودستیزی، اطفال و نوجوانان مسلمان را به "بازدید از اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ" خواهد فرستاد

1166266
اتریش اطفال و نوجوانان مسلمان را به بازدید اجباری از اردوگاه‌های مرگ می‌فرستند

وزارت داخله اتریش اعلام کرد که دولت این کشور برنامه‌ای را با عنوان "بازدید از اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ"، در چارچوب مقابله با یهودستیزی و برای اطفال و نوجوانان مسلمان مورداجرا خواهد قرار خواهد داد.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، نتایج تحقیقاتی که ماه گذشته انجام شده، نشان میدهد که اطفال و نوجوانان مسلمان دیدگاه انتقادی نسبت به اسرائیل داشته‌اند و برنامه مذکور ظرف هفته‌های آینده اجرا خواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین از زبان کارولین استدلر، معاون وزیرداخله اتریش آمده است: "در میان اطفال و نوجوانان تورک وعرب رفتاریهودستیزانه مشاهده شده است. ما تلاش‌های خود را برای مقابله با یهود‌ستیزی در میان اطفال و نوجوانان مهاجر درمکاتب و مراکز آموزشی افزایش خواهیم داد".

ماه گذشته مجلس ملی اتریش با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیده بود که 50 فیصد اطفال و نوجوانان تورک و 70 فیصد اطفال و نوجوانان عرب نگاه انتقادآمیزی نسبت به اسرائیل دارند. در نتایج این تحقیقات همچنین ضمن یکی خواندن نگاه انتقادی به اسرائیل و یهود‌ستیزی، "اسلام سیاسی" علت این نگرش عنوان شده بود.اخبار مربوطه