مخالفت پارلمان انگلیس با برگزیت بدون توافق

نمایندگان پارلمان انگلیس پیشنهاد دولت این کشور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا "برگزیت" را رد کردند

مخالفت پارلمان انگلیس با برگزیت بدون توافق

نمایندگان پارلمان انگلیس پیشنهاد دولت این کشور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا "برگزیت" را رد کردند.

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، یک روز پس از مخالفت با برگزیت، پیشنهاد خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را نیز تحت هر شرایطی رد کرد

در رای‌گیری مجلس عوام بریتانیا، 312 نماینده با برگزیت بدون توافق این کشور مخالفت کردند و 308 تن نیز به آن رأی مثبت دادند.

پارلمان انگلیس دیروز اصلاحات تیریزا می نخست‌وزیر این کشور در برگزیت را رد کرد. پارلمان مجبور شد یک برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا را به رأی بگذارد. نمایندگان مجلس عوام 15 جنوری نیز این پیشنهاد دولت را رد کرده بودند.اخبار مربوطه