منع استفاده از "بوئینگ 737-ماکس" در تورکیه

استفاده از طیاره های "بوئینگ 737-ماکس" 8 و 9 در تورکیه در چارچوب اخذ تدابیر امنیت پرواز تا اطلاع ثانی متوقف گردید

منع استفاده از "بوئینگ 737-ماکس" در تورکیه

درچارچوب اخذ تدابیر امنیتی پرواز درتورکیه استفاده از طیاره های "بوئینگ 737-ماکس" 8 و9 تا اطلاع ثانی توقف داده شد.

وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت تورکیه از توقف استفاده از طیاره های "بوئینگ 737-ماکس" 8 و 9 در چارچوب اخذ تدابیر امنیت پرواز تا اطلاع ثانی خبر داد.

در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: "طی 5 ماه اخیر دو سانحه هوایی برای بوئینگ 737 ماکس 8 و 9 اتفاق افتاده که توسط اداره عمومی هوانوردی غیرنظامی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب تصمیم گرفته شد تا اطلاع ثانی استفاده از این مدل طیاره ها متوقف شود".



اخبار مربوطه