در گرجستان حادثه انفجار بوقوع پیوست

در نتیجه این حادثه 4 تن به هلاکت رسیدند

1127994
در گرجستان حادثه انفجار بوقوع پیوست

انفجاری در یک آپارتمان واقع در تفلیس پایتخت گرجستان جان 4 تن را گرفت. 

گفته میشود در نتیجه این حادثه 8 تن دیگر نیز مجروح گردیدند.

دیوید سرگینکو وزیر کار، بهداشت و امور اجتماعی و تبعید شدگان از مناطق اشغالی، اعلام داشت که در نتیجه این انفجار، 4 تن منجمله یک کودک کشته شده و 8 تن دیگر منجمله 6 کودک مجروح شده اند.

سرگینکو همچنین اظهار داشت که مجروحان در شفاخانه های تفلیس تحت مداوا قرار گرفته اند.

در نتیجه انفجار به میان آمده، ساختمان 9 طبقه ای، به شکل غیر قابل استفاده درآمده و ساکنان آپارتمان نیز تخلیه شده اند.

ماموکا بخت زاده نخست وزیر گرجستان و کاکها کالادزه شهردار تفلیس، در محل حادثه بررسیهایی انجام دادند.

به دستور نخست وزیر، روز 17 جنوری عزای عمومی اعلام شد.اخبار مربوطه