"اعتیاد و تروریزم با هم چندان تفاوتی ندارند"

رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد کاربرد واژه تروریزم اسلامی از سوی کسانی که آشکارا یا پشت پرده از گروه های تروریستی حمایت میکنند، تعجب آوراست

1095043
"اعتیاد و تروریزم با هم چندان تفاوتی ندارند"

رئیس جمهور تورکیه با بیان اینکه اعتیاد و تروریزم شبیه هم اند اعلام کرد کاربرد واژه تروریزم اسلامی از سوی کسانی که آشکارا یا پشت پرده از گروه های تروریستی حمایت میکنند، تعجب آوراست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با بیان اینکه اعتیاد و تروریزم از همدیگر چندا تفاوتی ندارند، گفن: رفع معضله تروریزم با مبارزه همه جانبه میسراست. البته درزمینه مبارزات ضد تروریزم و تجارت مواد مخدرگروه های تروریستی حمایت کافی نمیشویم. کاربرد واژه تروریزم اسلامی ازسوی کسانی که آشکارا یا پشت پرده ازگروه های تروریستی حمایت میکنند، تعجب آوراست.در گذشته و امروز در مناطقی که انسان هایی با باورهای دینی متفاوت زندگی کرده اند، تروریزم وجود داشته است. اما به رغم این مسئله تهمت زدن این عمل شنیع به مسلمانان در این زمینه، یکی از چالش های جهانی در مسیر مبارزه با تروریزم است.

ادامه سخنان وی بدین شرح است:

- همه کشورهای جهان را به موضعگیری اصولی و نتیجه‌ بخش در مبارزه با تروریزم دعوت میکنیم.یکی از نتایج مهم مبارزه نیروهای امنیتی تورکیه با تروریزم در سالهای اخیر، وارد کردن ضربات سنگین به تجارت و فروش مواد مخدر در کشور و یا ترانزیت آن بوده است.

-  اعتیاد به (سگرت) الکترونیکی خطر بیشتری نسبت به اعتیاد به الکل و تنباکو دارد.

- رسانه های بین المللی در وقایع پارک گیزی، صرفا تقسیم را نشان دادند. اما اکنون که همچو اقدامات تروریستی در پاریس جریان دارد، میبینیم که صدایی از رسانه های بین المللی شنیده نمیشود. اصلا پاریس را نمی بینند. فهمیده نمیشود برای چه؟  من توضیح میدارم اینکه، زیرا نمی خواهند به وجوه آنها آسیبی وارد شود. دوستان بخواهید یا نخواهید دنیا بوضاحت نظاره گر آن اوضاع است.اخبار مربوطه