نگرانی ترامپ در مورد روزنامه نگار عرب

ترامپ در مورد وضعیت جمال قاشقچی روزنامه نگار عرب ابراز نگرانی کرد

1065327
نگرانی ترامپ در مورد روزنامه نگار عرب

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مفقود شدن جمال قاشقچی روزنامه نگار سعودی در استانبول اعلام کرد: نگران این موضوع میباشم.

رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت افزود: امیدوارم این موضوع هرچه زودتر روشن شود. درحال حاضر کسی چیزی در خصوص این موضوع نمی داند.

در همین راستا وزارت امور خارجه ترکیه برای دومین بار سفیر عربستان سعودی را در رابطه با ناپدید شدن جمال قاشقچی به این وزارتخانه احضار کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، از سفیر عربستان سعودی خواسته شده تا "نهایت همکاری" را در مورد تحقیقات مرتبط با این روزنامه نگار داشته باشند.

نامزد قاشقچی به عنوان آخرین فردی که به همراه او بوده است، به خبرنگاران اعلام کرد که وی را تا درب ورودی سرقنسلگری عربستان سعودی در استانبول همراهی کرده، اما او پس از ورود به ساختمان این نهاد دیگر بیرون نیامده است.

سرقنسلگری عربستان سعودی نیز ضمن تکذیب این اظهارات، اعلام کرد که "وی به این نهاد آمده و سپس آن جا را ترک کرده است".

گفتنی است سفیر عربستان سعودی چهارشنبه هفته گذشته نیز در این رابطه به وزارت امور خارجه ترکیه احضار شده بود.اخبار مربوطه