استقبال روسیه از برگزاری نشست چهارجانبه سوریه در استانبول

یوری اوشاکوف مشاور کرملین در امور سیاست خارجی روسیه اعلام کرد که در رابطه با موضوع سوریه میتوان بر روی نشست سران تورکیه – روسیه – فرانسه و آلمان فعالیت کرد

1044323
استقبال روسیه از برگزاری نشست چهارجانبه سوریه در استانبول

یوری اوشاکوف مشاور کرملین در امور سیاست خارجی روسیه اعلام کرد که در رابطه با موضوع سوریه میتوان بر روی نشست سران تورکیه – روسیه – فرانسه و آلمان فعالیت کرد.

اوشاکوف در مصاحبه با روزنامه نگاران، اعلام کرد که نشست احتمالی استانبول که قبلا پیشنهاد برگزاری آن از سوی طرف تورک مطرح شده بود، توسط رهبران مورد مذاکره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روسیه، از پیشنهاد تورکیه استقبال میکند گفت: با هدف بررسی این موضوع به مشاورین سیاسی ماموریت داده شد. احتمالا طی مدت کوتاهی شاید ظرف ده روز، با همتایانمان ارتباط برقرار کنیم.

اوشاکوف ضمن تاکید بر اینکه به تعقیب این فعالیت ها، تاریخ برگزاری نشست مشخص خواهد شد گفت: ولی اینطور به نظر میرسد که هر چهار طرف در خصوص برگزاری این نشست در استانبول اتفاق نظر دارند. ولی هنوز زمان آن مشخص نیست. فعالیت ها در راستای تعیین آن همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه