اعلامیۀ سران ناتو درنشست بروکسل راجع به افغانستان

سران ناتو در اعلامیۀ نشست بروکسل از پاکستان، ایران و روسیه خواسته اند که از روند صلح افغانستان پشتیبانی کنند

اعلامیۀ سران ناتو درنشست بروکسل راجع به افغانستان

سران ناتو که در نشست بروکسل اشتراک کرده اند حوالی ساعت هشت شب به وقت کابل اعلامیۀ مشترک این سازمان را زیر نام "اعلامیۀ نشست بروکسل" نشر کردند

در این اعلامیه آمده است که سران ناتو تعهد شان برای پشتیبانی از افغانستان باردیگر اعلام کردند.

در اعلامیه همچنان آمده است که همپیمانان ناتو توافق کردند که کمک های مالی این سازمان برای نیروهای افغان تا سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه پیدا کند.

اعلامیه می‌افزاید: "از آن جایی که حکومت افغانستان کار برای صلح و مذاکره را ادامه میدهد، ما کمک های خود را با تمدید کردن همکاری های مالی مان را برای نیروهای افغان تا سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه میدهیم و تعهد میکنیم که به کوتاهی‌ها، به ویژه در بخش‌های دارای اولویت، رسیده‌گی شود.

در این اعلامیه آمده است: "ما تعهده خود را برای تأمین امنیت و ثبات دوامدار در افغانستان یک بار دیگر اعلام می‌کنیم."

همپیمانان ناتو از کشورهای منطقه خواسته اند که با افغانستان در رسیدن به صلح همکاری کنند

اعلامیه مینویسد: "بازیگران منطقه ‌یی نقش مهمی را در پشتیبانی از صلح و ثبات در افغانستان بازی میکنند. و ما از آنان میخواهیم تا بیشتر از پیش از نزدیک با حکومت افغانستان در راستای مبارزه با هراس افگنی کار کنند تا شرایط برای پیشرفت اقتصادی آماده شود و تلاش های حکومت افغانستان برای آشتی و صلح پشتیبانی شوند".

اعلامیه می‌افزاید: "از این رو، ما پاکستان، ایران و روسیه را تشویق میکنیم تا در ثبات منطقه از طریق پشتیبانی کامل از روند صلح رهبری شده توسط افغان ها و از آنِ افغان ها همکاری کند."اخبار مربوطه