وزیر امور خارجه جدید انگلیس منصوب شد

جرمی هانت، وزیر صحت عامه انگیلس پس از استعفای بوریس حانسون، به صفت وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی شد

وزیر امور خارجه جدید انگلیس منصوب شد

جرمی هانت، وزیر صحت عامه انگیلس پس از استعفای بوریس حانسون، به صفت وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی شد.

بعد از استعفای بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس به دلیل اختلاف بر سر برگزیت در دولت تیریزا می، جرمی هان، وزیر صحت عامه این کشور به سمت مذکور منصوب شد.

جانسون امروز استعفا‌نامه خود را به تیریزا می ، نخست وزیر انگلیس ارائه کرد و درخواست او مورد تایید قرار گرفت.

این امر به تعقیب تصمیم استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت انگلیس صورت گرفت. این دو وزیر از حامیان مهم و اصلی برگزیت بوده‌اند.

گفتنی است وزیر امور خارجه جدید انگلیس طی روند همه‌پرسی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از حضور کشورش در این نهاد حمایت کرده بود.اخبار مربوطه