افزایش تعداد کشته شدگان درنتیجه سیلاب های شدید در جاپان

تعداد کشته شدگان در نتیجه سیلاب های شدید و لغزش زمین در جاپان به 100 تن افزایش یافت

japonya sel1.jpg

تعداد کشته شدگان در نتیجه سیلاب های شدید و لغزش زمین  در جاپان به 100 تن افزایش یافت.

تعداد پرسونل شرکت کننده در فعالیت های امداد و نجات  از اداره مدیریت آفات طبیعی و آتش سوزی ها ، دفاع غیر نظامی ، گارد ساحلی ، پولیس و اطفا حریق به 73 هزار تن افزایش یافته و 23 هزار پرسونل نیز در مراکز تخلیه در منطقه آفت زده مستقر شدند.

مقامات جاپانی اعلام کردند در 11 منطقه آب 267 خانوار قطع شده ، جاده ها با آب سیل پوشیده شده و در بسیاری از مناطق سفرهای قطار متوقف شده است.

بعلت جاری شدن سیل در 19 منطقه جاپان که تحت تاثیر بارانهای شدید قرار گرفتند، 5 میلیون و نهصد هزار تن از این مناطق تخلیه شدند.اخبار مربوطه