بیش از سی هزار اطفال و نوجوانان بی سرپرست خواهان پناهندگی در اروپا شده اند

بر اساس داده های مرکز آمار اروپا (یوروستات) در سال گذشته 31400 درخواست پناهندگی از سوی اطفال و نوجوانان بی سرپرست به کشورهای اروپایی داده شده است

بیش از سی هزار اطفال و نوجوانان بی سرپرست خواهان پناهندگی در اروپا شده اند

بر اساس داده های مرکز آمار اروپا (یوروستات) در سال گذشته 31400 درخواست پناهندگی از سوی اطفال و نوجوانان بی سرپرست به کشورهای اروپایی داده شده است

هفده فیصد از این نوجوانان و اطفال افغان٬ ده فیصد اهل اریتره و شش فیصد آنان از سوریه بوده اند.

این درحالی است که شمار درخواست ها نسبت به سال پیش از آن تقریبا به نصف کاهش یافته است.

بین سال های 2008 تا 2013 به طور اوسط سالانه 12 هزار نوجوان بی سرپرست درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی داده اند. بیشترین آمار درخواست در سال 2015 معادل 96 هزار و 500 مورد گزارش شده است.

ایتالیا٬ انگلستان و هالند بیشترین درخواست پناهندگی از سوی اطفال و نوجوانان بی سرپرست را داشته اند.اخبار مربوطه