88 خانه در آتش سوزی در استرالیا تخریب شد

در اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت‌های ویکتوریا و گالر جنوبی جدید در استرالیا 88 خانه تخریب شده است

932815
88 خانه در آتش سوزی در استرالیا تخریب شد

در اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت‌های ویکتوریا و گالر جنوبی جدید در استرالیا 88 خانه تخریب شده است

مقامات محلی در ایالت‌های ویکتوریا و گالر جنوبی جدید در استرالیا اعلام کردند که در اثر آتش‌سوزی مناطق جنگلی در این دو ایالت مجموعا 88 خانه آسیب دیده‌ و بسیاری از حیوانات نیز تلف شده اند.

سرویس آتش‌نشانی روستایی (RFS) نیز اعلام کرد که آتش‌سوزی در ایالت گالر جنوبی جدید از دیروز آغاز شده و باعث سوختن کامل یا جزئی 70 خانه شده است.

پائول بست، رئیس این سرویس در ایالت گالر جنوبی جدید در این رابطه گفت آتش‌سوزی مهار شده است اما در حال حاضر شرایط برای بازگشت مردم به خانه‌های شان مساعد نمیباشد.اخبار مربوطه