در نتیجه وقوع آتش سوزی درجنگلی در هندوستان 9 تن باخت

دراثر آتش سوزی جنگلی که درجنگل های تامل نادو درهندوستان به تعداد 9 تن جان خودراازدست داد

927877
در نتیجه وقوع آتش سوزی درجنگلی در هندوستان 9 تن باخت

دراثر آتش سوزی جنگلی که درجنگل های تامل نادو درهندوستان به تعداد 9 تن جان خودراازدست داد.

آتش سوزی جنگلی در جنگل های تامل نادو در هندوستان  باعث جان باختن دست کم 9 تن گردید

بر اساس اخبار منتشره در مطبوعات محلی، 9 تن که در حال پیاده روی در جنگل بودند در نتیجه وقوع آتش سوزی در تپه های کورانگانی در منطقه تنی، جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر مجروح  شده اند

مجروحین درشفاخانه های اطراف تحت تداوین قرار داده شده اند. 

تیم های های آتش نشانی موفق به مهار حریق شدند.اخبار مربوطه