دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان تورکیه، روسیه و ایران

استفان دی میستورا در ژنو با نمایندگان کشورهای ضامن روند آستانه، تورکیه، روسیه و ایران دیدار کرد

924329
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان تورکیه، روسیه و ایران

استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنیو با نمایندگان کشورهای ضامن روند آستانه، تورکیه، روسیه و ایران دیدار و پیرامون سوریه گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ منتشر شده از سوی دفتر میستورا، در این دیدار بر اهمیت پیگیری بیانیه پایانی اجلاس سوچی و مشورت برای پیشبرد روند ژنو جهت اجرای قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که در این دیدار وضعیت اخیر منطقه و کاهش فوری تنش مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این دیدار دوسیه ‌های افراد محبوس، ربوده شده و مفقود شده در سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.اخبار مربوطه