جواب رندانه سخنگوی پنتاگون در رابطه همکارهای نظامی امریکا با سازمانهای تروریستی

دانا وایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اظهار میدار دکه، "بر روی داعش که تهدیدی مشترک است متمرکز شویم"

916757
جواب رندانه سخنگوی پنتاگون در رابطه همکارهای نظامی امریکا با سازمانهای تروریستی

دانا وایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به سوالات مربوط به حمایت تروریست های طرفدار رژیم سوریه از سازمان تروریستی ی پ گ/ پ ک ک در عفرین پاسخ داد

دانا وایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به سوالات مربوط به حمایت تروریست های طرفدار رژیم سوریه از سازمان تروریستی ی پ گ/ پ ک ک در عفرین پاسخ داد

وایت در بریفینگ مطبوعاتی هفتگی اش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد

وایت در پاسخ  به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود تروریست های تحت حمایت رژیم به عفرین برای کمک به ی پ گ / پ ک ک، به معنی همکاری آمریکا با رژیم اسد است یا نه؟ اظهار داشت که در این زمینه اطلاعی ندارم و بعدا به این سوال به طور مکتوب پاسخ خواهم داد

با اصرار خبرنگار تی آر تی، به سوال "آیا تصاویر مربوط به استقبال ی پ گ از نیروهای طرفدار اسد و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عفرین را دیدید؟ هر دوی اینها دشمن آمریکا هستند و در حالی که آمریکا در صدد کاهش نفود ایران در منطقه و خارج کردن آنها از سوریه است، شرکای آمریکا در منطقه با دشمنان آمریکا متحد میشوند. نظر پنتاگون در این خصوص چیست؟" وایت گفت:

"اینجا میدان جنگ پیچیده ای است. از اینرو از تمامی طرفین میخواهیم که بر روی داعش که تهدیدی مشترک است متمرکز شوند. جنگ به اتمام نرسیده و هر چیزی که در مبارزه با داعش وقفه ایجاد می کند، سبب بر هم زدن تمرکزمان خواهد شد." اخبار مربوطه