پیام اردوغان به مناسبت روز روزنامه نگاران در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ترکیه دربین کشورهای پیشرو جهان درعرصه آزادی مطبوعات، استفاده ازجدیدترین تکنالوژی ارتباطی، رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاری اینترنتی جای گرفته است

884990
پیام اردوغان به مناسبت روز روزنامه نگاران در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ترکیه دربین کشورهای پیشرو جهان درعرصه آزادی مطبوعات، استفاده ازجدیدترین تکنالوژی ارتباطی، رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاری اینترنتی جای گرفته است

اردوغان در پیامی که به مناسبت دهم جنوری روز روزنامه نگاران در ترکیه صادر کرداعلام داشت: "در طول حیات سیاسی ام به رغم آسیب هایی که گاه گاهی از رسانه ها دیده ام، در راه آزادی بیان کسانی که صدای متفاوت و فرهنگ متفاوت داشتند، مبارزه کرده و خواهم کرد."

رئیس جمهور ترکیه در پیام بقا بیان اینکه، فراهم کردن امکان دریافت اخبارسریع، صحیح و بی طرف برای جامعه وافکارعمومی، یکی از ویژگی های بارز کشورهای دموکراتیک است،افزود: "پوشش رویدادها توسط نهادهای رسانه ای و ارائه بدون محدودیت آخرین اخبار مربوط به چهارگوشه جهان به مردم کشورمان در جای جای این مرز و بوم، لازمه دموکراسی است."

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه روزنامه نگاری صرفا عبارت ازارائه خبر نبوده و در عین حال تفسیر رویدادها نیز میباشد گفت: ولی متاسفانه برخی با سوء استفاده از حساسیت ما در خصوص آزادی عقیده، با توسل به دزاینفارماسیون و اخبار دستکاری شده درصدد خدشه دار ساختن برادری ملت و یکپارچگی دولت کشورمان برمی آیند. امیدوارم با تفکیک کسانی که هدفشان تنها روزنامه نگاری است وکسانی که ازخبرسازی به عنوان یک ابزاراستفاده میکنند، نهادهای رسانه ای مان خواهند توانست عملکرد اصیلی همانند آنچه که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، از خود نشان داده و نقش مهمی در افزایش سطح ستندردهای کشور، توسعه و قدرتمند تر شدن اینکشور ایفا نمایند.  اخبار مربوطه