مقامات عالی رتبه هر دو کوریا پس از دو سال بار دیگر بر سر میز مذاکره نشستند

موضوع اصلی گفتگوها مشارکت احتمالی کوریای شمالی در بازی های المپیک زمستانی است که در ماه فبروری در کوریای جنوبی برگزار خواهد شد

884481
مقامات عالی رتبه هر دو کوریا پس از دو سال بار دیگر بر سر میز مذاکره نشستند

مقامات عالی رتبه کوریای شمالی و جنوبی برای اولین بار پس از دو سال بار دیگر در منطقه غیرنظامی پانمونجوم در مرز بین دو کشور بر سر میز مذاکره نشستند.

موضوع اصلی گفتگوها مشارکت احتمالی کوریای شمالی در بازی های المپیک زمستانی است که در ماه فبروری در کوریای جنوبی برگزار خواهد شد.

چو میونگ گیونگ، وزیر اتحاد کوریای جنوبی پیش از برگزاری نشست مقامات دو کشور گفت:

"در این نشست تلاش میکنیم نخستین اقدامات را برای تبدیل حال و هوای المپیک زمستانی پیونگچانگ به یک جشنواره و بهبود روابط  هردو کوریا انجام دهیم".

چو میونگ-گیون گفت که دولت سعی خواهد کرد مسائل مربوط به خانواده های که در جنگ دو پاره شده اند و راه های تخفیف تنش نظامی را مطرح کند. او هدایت هیاتی پنج نفری را در این مذاکرات به عهده خواهد داشت. رهنمایی هیات پنج نفری کوریای شمالی را ری سون-گوان رئیس سازمان امور روابط با کوریای جنوبی به عهده خواهد داشت.

ری سون گرون که از مذاکره کنندگان با سابقه کوریای شمالی و رئیس کمیته اتحاد کوریای شمالی است، طی اظهاراتی به اتخاذمواضع صمیمی وصادقانه ازسوی دوکشوردراین نشست ابرازامیدواری کرد.

پیش‌بینی میشود در این دور از مذاکرات در خصوص شرکت ورزشکاران کوریای شمالی در المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ، بهبود روابط بین دو کره و همچنین خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کوریا بحث و گفتگو شود.

محل ملاقات روستایی در منطقه به شدت تحت حفاظت غیرنظامی است جایی که دو طرف به طور تاریخی برای مذاکرات از آن استفاده کرده اند. "روستای آتش بس" با یک خط به دو قسمت میان شمال و جنوب تقسیم شده است و ساختمان قوماندانی سازمان ملل در وسط روستا روی این خط قرار دارد.

کوریای جنوبی هفته پیش پیشنهاد این مذاکرات با شمال را داد که پس از آن بود که رهبر کوریای شمالی گفت اعزام یک تیم از ورزشکاران به المپیک زمستانی را بررسی میکند.

پس از آن کوریای شمالی خط تیلفون اضطراری با کوریای جنوبی را دوباره  فعال ساحت و امکان تماس مجدد میان دو کشور برقرار شد. بعد از آن نیزپیونگ یانگ پیشنهاد سیئول برای مذاکره را پذیرفت.

مون جا-این رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت او بازی های المپیک زمستانی را "فرصتی بزرگ" برای بهبود روابط میان هردو کوریا میداند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم آن را "شروعی مهم" خوانده و افزود که اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت بیانجامد "تحولی عالی برای  همه بشریت است."اخبار مربوطه