تاکید اسقف اعظم کلیسای ارتودوکس ترکیه بر حفظ وضعیت کنونی بیت المقدس

بارتلموس اسقف اعظم کلیسای ارتودوکس ترکیه بر حفظ جایگاه و وضعیت کنونی شهر بیت المقدس تاکید کرد

875810
تاکید اسقف اعظم کلیسای ارتودوکس ترکیه بر حفظ وضعیت کنونی بیت المقدس

بارتلموس، اسقف اعظم کلیسای ارتودوکس ترکیه طی سخنانی به مناسبت جشن کریسمس در آموزشگاه رومیان استانبول بر حفظ جایگاه و وضعیت کنونی شهر بیت المقدس تاکید کرده و گفت: مشکلات پیچیده زیادی در خاورمیانه وجود دارد. افزودن مشکلات جدید بر مشکلات موجود جای تاسف دارد.

وی با اشاره به اینکه کودکان، فرشتگان بهشت هستند، افزود: در چشمان کودکان آرامش، معصومیت و صلح را می بینیم. زمانی که به صورت شما مینگرم، به فکر فرو میروم که امروز در جهان به ویژه در شرقمیانه چند کودک در فضای جنگ و درگیری زندگی میکنند؟ چند کودک از ادویه، شیر و اسباب بازی محروم هستند؟ مادران و پدرانی که میبینیم، جنگ آن ها را فقیر و تهیدست کرده است.

بارتلموس افزود: هزاران کودکی که بر اثر غرق شدن در آبهای اژه و مدیترانه جان خود را از دست میدهند. همه این حوادث، پیامی درباره وضعیت کنونی تمدن ما است. در واقع سطح تمدن ما بسیار بالاست ولی با این حال، اگر تمدن ما نمیتواند انسانی‌تر و وجدانی‌تر باشد، پس نمیتوان از آن به عنوان "تمدن" یاد کرد.اخبار مربوطه