تماس های اسماعیل قهرمان در روسیه

اسماعیل قهرمان در این ملاقات خواستار تسهیلات در مقررات ویزه با روسیه شد

875195
تماس های اسماعیل قهرمان در روسیه

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در حاشیه کنفرانس همکاری منطقه ایی و مبارزه با تروریزم با شرکت روسای مجلس ترکیه، روسیه، أفغانستان، ایران وچین دراسلام آبادپایتخت پاکستان با ویچی سلاو وولودین" Vyaçeslav Volodin " رئیس مجلس دومای روسیه دیدارومذاکره نمود.

اسماعیل قهرمان در این ملاقات خواستار تسهیلات در مقررات ویزه با روسیه شد.

اسماعیل قهرمان ضمن اشاره به افزایش رریکارد توریستهای بازدید کننده از ترکیه در سال 2017 گفت: تعداد توریستهای روس بازدید کننده ازترکیه در سال جاری به بیش از 4 میلیون تن رسیده است. سال 2019 به صفت سال فرهنگی و توریستی بین ترکیه و روسیه اعلام شده است. امیدواریم که این سال ویژه موجب تحکیم و تقویت روابط بین دوکشورگردد.

اسماعیل قهرمان همچنین تاکید کرد: خواهان گشودن مرکز فرهنگی ترک درمسکو هستند .

از سوی دیگر ویچی سلاو وولودین " Vyaçeslav Volodin " رئیس مجلس دومای روسیه اعلام کرد که بنابه دعوت اسماعیل قهرمان یک گروه از نمایندگان مجلس دوما در سال 2018 از ترکیه دیدن خواهند کرد.

وی ضمن اشاره به توسعه روابط ترکیه و روسیه تاکید کرد: موانع موجود در زمینه اجرای برخی موازین ذیربط با قرار دادهای منعقده بین ترکیه و روسیه باید بشکلی موثر حل و فصل گردد.اخبار مربوطه