برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی در استانبول

اجلاس فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی با میزبانی تورکیه برگزار می شود

867308
برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی در استانبول

این اجلاس با گردهم آیی شورای وزرای امورخارجه سازمان همکاری های اسلامی آغاز گردید.

مولود چاووش اوغلو وزیرامورخارجه تورکیه طی سخنانی درگشایش این اجلاس اعلام داشت: تمامی کشورهای جهان باید بیت المقدس شرقی را بعنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند.

چاووش اوغلودرادامه سخنان خود گفت: ما که بیت المقدس شرقی را به صفت  پایتخت فلسطین قبول میکنیم، دیگر کشورهای جهان را تشویق میکنیم تا بیت المقدس شرقی را در چهارچوب مرزهای تعیین شده در سال 1967 به رسمیت بشناسند.

وزیرأمورخارجه تورکیه تاکید کرد: تصمیم آمریکا درجهت به رسمیت شناختن بیت المقدس بصفت پایتخت اسرائیل، به اقدامات اشغالگرایانه اینکشور مشروعیت میبخشد.

چاووش اوغلوا فزود: ما در مقابل این تابلو سکوت اختیار نخواهیم کرد.اخبار مربوطه