بین افغانستان و آلمان توافقنامه همکاری مالی به امضا رسید

ارزش مالی این توافقنامه نیز میلیارد  ها افغانی میباشد

854333
بین افغانستان و آلمان توافقنامه همکاری مالی به امضا رسید

افغانستان و بانک توسعه «کی اف دبلیو» آلمان، دیروز پنجشنبه یک توافقنامه مالی امضاء کردند که براساس آن، آلمان 6 میلیارد و 440 میلیون افغانی (تقریبا 96 میلیون دالر) به دولت افغانستان وام میدهد.

طبق گزارش خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان، کمک‌های آلمان به «صندوق وجهی بازسازی» این کشور که از سوی بانک جهانی اداره می‌شود، اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این گزارش آمده است: "از زمان ایجاد این صندوق در سال 2002 میلادی تاکنون، آلمان نزدیک به 47 میلیارد افغانی (تقریبا 700 میلیون دالر) به این صندوق کمک کرده است".

اکلیل حکیمی، وزیرامور مالیه افغانستان در جریان امضای این توافقنامه گفت: "حکومت افغانستان پشتیبانی آلمان را در کمک به افغانستان در راه تاسیس یک دموکراسی باثبات در کشور ستایش می‌کند. این گونه توافقنامه‌ها با سهم‌گیری در صندوق وجهی بازسازی افغانستان به حکومت افغانستان کمک می‌کند به مرحلۀ بازدهی و خود پایداری برود".

از سوی دیگر اووی گیهلن، رییس ادارۀ همکاری آلمان در سفارت این کشور در کابل، گفت: "آلمان به همکاری برای کمک به مردم افغانستان در راه رفع فقر و تقویت خودکفایی شان علاقه مند است. ما به منظور رسیدن به این هدف‌ها به همکاری مداوم با صندوق وجهی بازسازی افغانستان امیدوار میباشیم".

به اساس این گزارش دولت افغانستان این بودجه‌ را برای طرح و تطبیق پروژه‌ها در بخش‌های حکمرانی خوب، کشاورزی، توسعه روستاها و امور زیربنایی و توسعه بشری و اجتماعی به کار خواهد گرفت. تنها در سال گذشته بیش از 9 میلیون افغان از این‌گونه پروژه‌ها بهره مند گردیدند.اخبار مربوطه