اعمال تحریم بر علیه 18 تن از سوی کوریای جنوبی

کوریای جنوبی بعلت تامین پول برای اجرای برنامه راکتی و هسته ایی حکومت کوریای شمالی 18 تن را مورد تحریم قرار داد

841590
اعمال تحریم بر علیه 18 تن از سوی کوریای جنوبی

بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ  " Yonhap " کوریای شمالی : حکومت سیئول اعلام داشت بانکداران بلند پایه کوریای شمالی را که در چین، روسیه و لیبیا فعالیت میکنند، در لیست سیاه جای داده اند.

حکومت سیئول در صدد آن است تا با اعمال مجازاتهای تک طرفه برعلیه کوریای شمالی تامین مالی به برنامه راکتی و هسته ایی حکومت پیونگ یانگ را متوقف کند.

اسامی قید شده از لیست سیاه در روزنامه رسمی کوریای جنوبی انتشار یافت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ششمین آزمایش هسته ایی حکومت کوریای شمالی درماه سپتامبر تصمیم به اعمال مجازات هایی برای ممانعت از وارد کردن نفت خام از سوی کوریای شمالی گرفته بود.اخبار مربوطه