خط راه آهن باکو-تقلیس-قارص که پکن را به لندن وصل میکند امروز افتتاح میشود

خط راه آهن باکو-تقلیس-قارص که به طور مشترک از سوی ترکیه، آذربایجان و گرجستان ساخته شد، امروز آغاز بکار میکند

837278
خط راه آهن باکو-تقلیس-قارص که پکن را به لندن وصل میکند امروز افتتاح میشود

مراسم افتتاح این راه آهن در بندر آلات در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و گئورگی ساآکاشویلی نخست وزیر گرجستان شرکت خواهند کرد

بر اساس داده های ارائه شده از سوی اداره دولتی خطوط راه آهن آذربایجان، 76 کیلومتر از این خط به طول 838 کیلومتر در ترکیه، 259 کیلومتر آن در گرجستان و 503 کیلومتر آن از آذربایجان عبور می کند.

در بخش ترکیه این پروژه 4 ایستگاه، 3 پل و خط آهن به طول 76 کیلومتر تاسیس شد

بخش مرزی راه آهن بین ترکیه و گرجستان از طریق تونل احداث شد

با آغاز بکار این خط سفرازلندن پایتخت انگلستان به پکن پایتخت چین، ازطریق خط راه آهن امکان پذیر خواهد شد

بارهایی که از چین به راه خواهد افتاد، از طریق قزاقستان و ترکمنستان و از روی بحیره خزر، به بندر آلات باکو و از آنجا از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا خواهد رسید.

در مرحله اول، یک میلیون مسافر و 6.5 میلیون تن بار در سال قابل حمل و نقل خواهد بود. ظرفیت این خط آهن تا سال 2034 به 3 میلیون مسافر و 17 میلیون تن بار افزایش خواهد یافت

با خط راه  آهن باکو-تفلیس-قارس، حمل و نقل سالانه 50 میلیون تن بار بین ترکیه و کشورهای آسیایی، منطقه قفقاز و اروپایی ممکن خواهد شداخبار مربوطه