بدون همکاری با رسانه ها نمی توان سبب قرابت فرهنگی جهان ترک شد

کنفرانس "نقش رسانه ها وارتباطات درهمگرایی فرهنگی جهان ترک" به همت سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک و با حضور نابی آوجی در انقره برگزار شد

833512
بدون همکاری با رسانه ها نمی توان سبب قرابت فرهنگی جهان ترک شد

کنفرانس "نقش رسانه ها و ارتباطات در همگرایی فرهنگی جهان ترک" به همت سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک (TÜRKSOY) و با حضور نابی آوجی نماینده مجلس ترکیه، سفرا و دیپلماتهای کشورهای جهان تورک در انقره برگزار شد.

پروفسور نابی آوجی وزیر سابق فرهنگ و گردشگری و نماینده فعلی مجلس ترکیه از شهر ایسکی شهیر، طی سخنانی در این کنفرانس اظهار داشت:

" من از همه تلاشهای صورت گرفته درراستای قرابت فرهنگی جهان ترک متشکرهستم. طبعا این فعالیتها در پرتو اقدامات تورکسوی ازعمق و گستره بیشتری برخوردار شده است. یکی از فعالیتهای مهم تورکسوی حضوروفعالیت درامرانتخاب پایتخت جهان تورک است که درسال 2013 شهر ایسکی شهیر ترکیه لایق آن دانسته شد. به این ترتیب من در راستای برابری و وحدت دنیای ترک وایجاد زمینه های مشترک فرهنگی، از فعالیت های سازمان بین المللی ترک سوی حمایت میکنم.

روسای جمهورسابق ورئیس جمهور کنونی ترکیه در برقراری و گسترش روابط بین المللی٬ فرهنگی واقتصادی بین جهان تورک خدمات ارزنده ای داشته اند.دراین زمینه دولت قزاقستان وبخصوص شخص نورسلطان نظربایف رییس جمهور این کشورنیز اقدامات ارزنده ومهمی را به انجام رسانیده اند

وقتی از همگرایی فرهنگی صبحت می کنیم در ابتدا دولت و سازمانهای دولتی به ذهن می آید و تاکنون درتمامی این فعالیتهای نیزدولتها وسازمانهای وابسته به آنها نقش ارزنده ای داشته اند. گذر زمان نشان داد که تنها دولت ها قادر به برعهده گرفتن این مسئولیت عظیم نیستند و در تمام این مراحل نیاز به نهادهای مدنی به صورتی جدی احساس میشود.

اهمیت این نگرش در خلال فعالیتهای گسترده فرهنگی درایسکی شهیردرهنگامیکه پایتخت فرهنگی جهان تورک انتخاب شده بودف به خوبی مشاهده شد و ما توانستیم حجم بسیاری از برنامه هارا با کمک موسسات، مردم ونهادها با کیفیت و برنامه ریزی دقیق به پیش ببریم. ما درآن سال موفق به نوسازی 62 اثرماندگارتاریخی، اجرای 108 کنسرت و تئاتر، 18 گردش علمی و تاریخی، 19 مسابقه از جمله مسابقه تورک ویزیون، تهییه 26 فیلم و مستند، 57 سمپوزیوم و کنگره علمی، 34 نمایشگاه و نیزانتشار 243 عنوان کتاب شدیم.

مثلا همین مسابقه ترک ویزیون که برای نخستین بار آنرا اجرا کردیم از سوی 250 میلیون تماشاچی در سراسر جهان تماشا شد و در امر همگرایی جهان تورک نقش بسیار ارزنده ای بازی کرد

درزمینه همکاریی فرهنگی همانوگونه که گفتیم دولتهاچهارچوب اصلی راترسیم میکنند. اما اجرای شایسته وبایسته آنها برعهده موسسات مردم ‌نهاداست. وقتی مسئولیت اصلی و اجرایی این فعالیتها رابه مردم ونهادهای مدنی ارجاع میدهیم نتایح بهتروبیشتری کسب میکنیم.

نباید فراموش کرد که در راستای همگرایی مهمترین وظیفه بر عهده رسانه ها است. تمامی فعالیتهایی که میخواهیم انجام دهیم باید با همکاری و هماهنگی رسانه ها صورت گیرد تا قادربه مشاهده نفوذ وتاثیرآن باشیم.

با درنظرگرفتن نقش امروز رسانه ها باید درهمگرایی فرهنگی جهان تورک نیز بر این فاکتور اصلی تکیه و ارتباط  تنگاتنگ و بسیاری با رسانه ها بخصوص رسانه های غیردولتی برقرار کینم.

باید درجهان ترک موسسات رسانه ای بین المللی ایجاد کرده وگسترش دهیم وبردامنه فعالیتهای رسانه ای مشترک بیافزاییم. در این راستا، گردشگری، ورزش و موسیقی نیز نقش مهمی داشته و سبب شناخت بیشتر و عمیقتر کشورهای جهان ترک نسبت به هم میشود. این فعالیتها بسیار مهم هستند و سبب دوستی و ارتباط جوانان در جهان تورک میشوند. بی تردید همین ارتباطلات هستند که قرابت فرهنگی به همراه خواهد اورد".

ابزال ساپاربکولی سفیر قزاقستان در انقره نیز ضمن تشکر از زحمات ارزنده ترکیه در بین کشورهای جهان تورک گفت:

"ترکیه در مسیر کسب استقلال قزاقستان همواره در کنار آن بوده و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بسیاری داشته است. ترکیه اولین کشوری بود که در دقایق اولیه پس از اعلام استقلال قزاقستان اقدام به شناسایی این جمهوری کرد.

ترکیه و قزاقستان دو کشور دوست و برادر بوده و هستند که همکاری های بسیاری در تمامی زمینه ها داشته اند. با هدف گسترش و توسعه جهان تورک به فعالیتها و تلاشهای خود ادامه میدهیم.

طی این مسیر منوط به قدرتمند بودن ترکیه و فعال بودن تورک سوی است چرا که ترکیه هر جایی که حضور داشته باشد در اصل نماینده و مدافع تمامی کشورهای جهان تورک خواهد بود.

قزاقستان برای تجلیل از شخصیتهایی که در جهان ترک خدمات ارزنده داشته اند مدال دولتی خود را به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد استقلال این کشور را به نابی آوجی وزیر سابق گردشگری ترکیه اهدا میکند.

باید تاکید کنم که او نه تنها در توسعه روابط دو جانبه بلکه در گسترش روابط بین کشورهای جهان تورک نیز خدمات ارزنده ای داشته است".

گفتنی است در ابتدای این کنفرانس مدال و نشان افتخار دولت قزاقستان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان و به فرمان نورسلطان نظربایف رئیس جمهوراین کشور به نابی آوجی نماینده مجلس ترکیه و وزیر فرهنگ و گردشگری سابق ترکیه اهدا شد.اخبار مربوطه